top of page

LUKISOPPA

Selkokielisiä ruokareseptejä ja ruokatietoa suomen kielen opetukseen.

MIKÄ ON LUKISOPPA?

Lukisoppa on oppimateriaali, joka auttaa suomen kielen opettajia yhdistämään ruoanlaitto suomen kielen opetukseen. Materiaalia voi hyödyntää esim. toiminnallisessa aikuisten maahanmuuttaneiden lukutaito-opetuksessa, suomen kielen opetuksessa ja perusopetuksen valmistavassa opetuksessa. 

Kaikki Lukisopan reseptit on ladattavissa pdf-muodossa tältä verkkosivulta.  Resepteihin liittyy myös lisämateriaaleja, kuten sanasto- ja verbiharjoituksia. Aineiston voi ladata halutessaan kokonaisena pdf-pakettina täältä tai sitä voi tilata maaliskuun 2023 puolivälistä alkaen myös painettuna muovipäällysteisenä kierrevihkona Opintokeskus Visiosta.

Opetusmateriaalin on laatinut Opintokeskus Visio, Vihreä Sivistysliitto ry. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut materiaalin valmistumista. Materiaali on julkaistu maaliskuussa 2023. 


23 ARKIRUOKARESEPTIÄ

Lukisoppa-materiaali sisältää 23 arkiruokareseptiä. Jokaisessa Lukisoppa-materiaalin reseptissä on sama rakenne:

lukisoppa-rakenne

TEKIJÄT

Liisa Niemi on opettanut suomen kieltä lähes 20 vuotta. Hän on työskennellyt eritasoisten S2-ryhmien kanssa. Hän on opettanut suomea myös ammattikouluissa erilaisissa työpajoissa. Tällä hetkellä Niemi työskentelee kouluttajana opintokeskusten TSL ja Visio Toiminnallisessa lukutaitokoulutuksessa.

Anne Korhonen on ammatillinen opettaja, joka on työskennellyt yli 30 vuotta ravintoloissa ja keittiöissä. Korhonen on työskennellyt myös ammattikoulun opetuskeittiössä. Siellä suurin osa opiskelijoista oli maahanmuuttaneita tai erityisopiskelijoita.

Oppimateriaalin toimittamisesta on vastannut Meri Tennilä. Tennilä on toimittanut myös Opintokeskus Vision Lukiarki-materiaalin (www.lukiarki.fi) sekä Kielipuu-materiaalin (www.kielipuu-materiaali.fi).

LISÄMATERIAALEJA

Jokaisen reseptin liitteeksi on laadittu harjoitustehtäviä, joiden avulla voi harjoitella ruokien valmistukseen liittyvää sanastoa. Materiaalia voi hyödyntää, vaikkei varsinaista kokkausmahdollisuutta olisikaan! Lisämatariaalit löytyvät verkosta ko. reseptin yhteydestä. Tarjolla on mm. 

  • Reseptikohtaisia sanalistoja

  • Reseptikohtaisia verbien taivutusharjoituksia

  • Lisämateriaaleista löytyy myös mm. resepteissä olevien verbien astevaihtelutaulukko.

bottom of page