top of page
verkkosivujen banneri.png

LUKIARKI

Harjoitustehtäviä aikuisten luku- ja kirjoitustaidon opetukseen

MIKÄ LUKIARKI?


LUKIARKI on aikuisten maahanmuuttaneiden luku- ja kirjoitustaidon opetukseen tarkoitettu opetusmateriaali, joka sisältää harjoitustehtäviä arjen eri osa-alueilta. Aineisto on luotu etenkin kotivanhempien opetukseen, mutta sitä voi hyödyntää myös muiden kohderyhmien kanssa. Tehtävissä on huomioitu lukutaitoryhmille tyypillinen opiskelija-aineksen heterogeenisuus. Lukuarki-materiaali koostuu yhdeksästä eri teemasta ja kattaa yli 115 tehtävää. Tehtävien lisäksi aineisto sisältää myös työkalun luku- ja kirjoitustaidon lähtötason arviointiin. 

Tehtävät on ladattavissa pdf-muodossa www.lukiarki.fi -sivustolta.
Tehtävät voi ladata yksitellen tai paketteina.

Opetusmateriaalin on laatinut Opintokeskus Visio, Vihreä Sivistysliitto ry.
Materiaalin valmistumista on tukenut Alfred Kordelinin säätiö.
Lisää materiaalin taustoista löytyy info-osiosta. 

LUKIARKI-TEEMAT


Tehtäviä, joiden avulla voidaan tutustua toisiin ryhmäläisiin ja harjoitella itsensä esittelyä. Teema sisältää myös opiskelukäytänteisiin liittyviä tehtäviä.

Perhe_Teemaikonit.png

Tehtäviä, joiden avulla opiskelijat harjoittelevat omien henkilötietojensa kirjoittamista ja oppivat myös kertomaan suullisesti omasta perheestään. 

AikaUUSI_Teemaikonit.png

Aikateeman harjoituksissa keskiössä ovat päivämäärät, kuukaudet, viikonpäivät ja kellonajat. Aikateemaa kannattaa kuljettaa mukana koko kurssin ajan. 

RuokaOstoksetUUSI_Teemaikonit.png

Teeman tavoitteena on laajentaa ruokaan ja kaupassakäyntiin liittyvää sanavarastoa sekä harjoittaa aiheesta puhumista. 

AsuminenUUSI_Teemaikonit.png

Asumisteeman harjoituksissa käsiteltäviä sisältöjä ovat mm. huoneet ja huonekalut, asumiseen liittyvät verbit ja asuntoilmoitukset.

PäiväkotiKouluUUSI_Teemaikonit.png

Päiväkoti- ja kouluarkeen liittyvä sanasto koskettaa kaikkia, joilla on lapsia Suomessa. Mukana on useita autenttisia tekstilajeja. 

Terveys_Teemaikonit.png

Terveysteeman tehtävissä pääpaino on oman olon ja voinnin ilmaisemisessa. 

Turvallisuus_Teemaikonit.png

Turvallisuusteemassa käsitellään kodin turvallisuutta, hätätilanteissa toimimista ja liikenneturvallisuutta. Mukana paljon vinkkejä lisämateriaaleiksi.

Ympäristö_Teemaikonit.png

Ympäristö-teeman käsittely tukee opiskelijoiden luontosuhdetta ja lisää valmiuksia toteuttaa kestävää kehitystä arjessa. 

LISÄKSI MYÖS: 

Lähtötason arviointi koostuu puhetaidon testauksesta sekä luku- ja kirjoitustaidon testauksesta.

Muista myös Vision muut materiaalisivut!

Kielipuu
Kotokulmat

Kielipuu

Kielipuu
on aikuisten maahan muuttaneiden suomen kielen opetukseen suunnattu ympäristöaiheinen koulutusmateriaali, joka koostuu yli sadasta tehtävästä. Tehtävät on suunniteltu soveltuviksi pääsääntöisesti A1 sekä A2–B1 kielitaitotason omaaville, lue lisää -tekstit myös B2-tasolle. 

 

>> www.kielipuu-materiaali.fi

Kotokulmat

Kotokulmat on kokoelma harjoituksia, joiden avulla voi tuoda kulttuuriympäristöön  liittyviä teemoja osaksi opetusta. Tehtävät on suunniteltu ennen kaikkea aikuisten maahanmuuttaneiden kielenopetukseen. Monipuolisten tehtävien ja projektien kautta oppijan tuntemus omasta elinympäristöstä ja sen mahdollisuuksista kasvaa ja kielen osaaminen kehittyy hauskalla tavalla!
 

>> www.kotokulmat.fi

bottom of page